Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010
Were I called on to define, very briefly, the term Art, I should call it 'the reproduction of what the Senses perceive in Nature through the veil of the soul.' The mere imitation, however accurate, of what is in Nature, entitles no man to the sacred name of 'Artist.'


~Edgar Allan Poe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου