Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Amazing - Johnette Napolitano

Το ξέρω πως δεν έχω γράψει αρκετό καιρό.. Ίσως γιατί έγιναν τόσα πολλά ...
Something to make things up!
Look at my hands
Look at my feet
Clumsy stumps of leftover wings
I manage to walk
And I manage to talk
Speak, eat, drink, and live in my skin

Looking at you
And watching you move
I almost pass out
I so want to with you

My tongue is like leather
I feel nails in my jaw
And you're so together
And I am in awe

Angels among us
They're not so far above us

Amazing
You're amazing
And I am only okay but you are amazing
You're amazing
And I just wanna live in your light

When i'm with you
Everything seems like a dream
Or so to me it seems
When I watch the air around turn to shades of pink and green
It's the most beautiful thing
Oh you have no idea
There's no way for you to see
The magic all around you
And you turn your eyes on
Turn your eyes on me
Won't you turn your eyes on me
Your eyes on me

Angels among us
They're not so far above us
They're here on earth as well
As far as I can tell

Amazing
You're amazing
And I am only okay but you are amazing
You're amazing
And I just wanna live in your lighjt

Amazing
You're amazing

Angels among us
They're not so far above us

Amazing
you're amazing
and I am only okay but you are amazing
You're amazing
And I am only okay but you are amazing
You're amazing
And I am only okay but you are amazing
You're amazing
And I just wanna live in your light

2 σχόλια: