Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.

Αειθαλής
Αεί + θαλής
Πάντα + Δυνατός

...πάντα δυνατός...

1 σχόλιο: